przepływomierze elektromagnetyczne
Porady

W jaki sposób działają przepływomierze elektromagnetyczne?

Warto rozpocząć od tego, że przepływomierze elektromagnetyczne używane są do mierzenia przepływu mediów przewodzących prąd elektryczny. Stosowane są w różnych dziedzinach przemysłu i używa się ich z dużym powodzeniem. Należy podkreślić przede wszystkim, że przepływomierz elektromagnetyczny mierzy przepływ mediów przewodzących prąd elektryczny. Te media to ciecze, mieszaniny i pulpy. Wspomniane ciecze mogą być czyste, obojętne chemicznie, ale też zanieczyszczone i agresywne chemicznie.

Zasady działania

Działanie przepływomierza elektromagnetycznego polega na wykorzystaniu prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya, czyli w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym indukowana jest siła elektromotoryczna proporcjonalna do natężenia pola magnetycznego i prędkości ruchu przewodnika. Rolę przewodnika w tym miejscu pełni przepływająca przewodząca ciecz. Przepływomierz elektromagnetyczny to rura pomiarowa o izolowanej elektrycznie powierzchni oraz cewki generujące pole magnetyczne i elektrody mierzące różnicę potencjałów. Wytwarzane za pomocą prądu stałego o zmiennej biegunowości pole magnetyczne gwarantuje stabilność punktu zerowego, a to oznacza, że pomiar jest niezależny od właściwości medium. Zasilanie przepływomierzy elektromagnetycznych nie potrzebuje dużo energii, a czujniki mogą mierzyć przepływy o bardzo dużym, jak i bardzo małym natężeniu, i to w obu kierunkach.

Konstrukcja

Konstrukcja przepływomierza wygląda następująco:

  • izolujące wewnętrzne warstwy:
  • materiał o odpowiedniej odporności chemicznej i odpowiedniej odporności na ścieranie, np. guma,
  • teflon o wysokiej odporności chemicznej i temperaturowej,
  • wykładziny ceramiczne,
  • tworzywa sztuczne, np. ebonit.
  • cewka generująca pole magnetyczne,
  • element konstrukcyjny przepływomierza elektromagnetycznego to elektrody.

Czyszczenie elektrod

Kiedy na elektrodach osadzą się zanieczyszczenia należy je oczyścić. W tym przypadku stosowane są trzy metody czyszczenia: mechaniczna, ultradźwiękowa i impuls napięciowy. Najprostszą, ale najbardziej uciążliwą jest metoda mechaniczna.